Voor de client

De Psychologencommissie draagt bij tot de bescherming van patiënten/cliënten van (erkende) psychologen via een een verplichte titelerkenning en een deontologische beroepscode met gedragsregels. U kunt zich tot onze instantie richten bij meningsverschillen tussen u en uw psycholoog waar jullie zelf niet uitgeraken. Via onze zoekfunctie kunt u nagaan of een persoon wel degelijk erkend is als psycholoog en dus de deontologische code voor psychologen onderschrijft.