Deontologische vragen en antwoorden

De webrubriek "Deontologische vragen en antwoorden" bevat informatie van algemene aard die juridisch onderbouwd is. Deze rubriek heeft als doel toelichting te geven bij de code. Zo leggen we er bijvoorbeeld de concepten of wetten die in de code vermeld worden in detail uit. Houd echter steeds in het achterhoofd dat deze informatie geen adviesfunctie heeft en in geen geval het overleg met collega’s vervangt.